EDUCATION ‚IN‘ ‚FOR‘ AND ‚THROUGH CULTURE AND HERITAGE

Náš dlouhodobý projekt se dostal na samý konec a my se s ním loučíme.

Kulturní dědictví je vyjádřením nás samých, tvořené mnoha generacemi, a které také utvářejí naší identitu. Partneři v tomto projektu vyjádřili potřebu propagovat kulturní dědictví nejen ve svých školách, ale na místní, regionální a národní úrovni prostřednictvím programu Erasmus+. Vytvoření širší sítě učitelů, pracovníků s mládeží a mladých lidí projekt podpořil porozumění účastníků k jejich vlastnímu dědictví a zároveň utvářel společnou evropskou identitu prostřednictvím uvědomění si podobností mezi sousedními zeměmi.

,,Aby člověk porozuměl kulturnímu dědictví, musí v něm vidět hodnotu.“