Kinetic@work: Fit for the Future

Nová vzdělávací Kinetická metoda založená na kreativitě zvyšuje schopnost řešit problémy s mládeží i v sociální oblasti či budovat tým ve firmě

Kinetickou metodu vyvinuli experti ze 6 států EU a představují ji v knize The Kinetic Method – A Playbook for Solving Problems

Praha, dne 31. srpna 2022 – Kreativita je klíčová dovednost 21. století, kterou lidé potřebují v podnikání, vzdělávání i pro rozvoj firem. Pomáhá řešit složité společenské, sociální a environmentální výzvy. Doposud se však nevyužívala dostatečně. Mezinárodní tým odborníků ze šesti evropských zemí pod vedením českého týmu proto vytvořil novou inovativní metodu, která mění dosavadní postupy při řešení problémů, vzdělávání a týmové práce. Takzvanou Kinetickou metodu mohou používat nevládní organizace při práci s mládeží a vzdělávání dospělých nebo pro zkoumání řešení společenských a sociálních problémů, jako například rasismus nebo sociální vyloučení. Využít lze ale i ve firmách při budování týmu nebo na univerzitách.

Autoři představili výsledky své práce v nové knize: The Kinetic Method – A Playbook for Solving Problems. Na vývoji metody pracovali 10 let. Publikace výsledků projektu byla financována z programu Evropské unie Erasmus +.

Používat Kinetickou metodu mohou například manažeři sociálních či vzdělávacích organizací, pracovníci v sociální oblasti a práci s mládeží, facilitátoři učení či koučové pracující pro budování týmu. Všichni, kdo se zabývají rozvojem týmové výkonnosti, osobním a profesním rozvojem, kreativitou pro řešení problémů, inovacemi a odolností.

Cílem Kinetické metody je, aby se stala používaným a trvale udržitelným nástrojem. Inovativní rámec totiž pomůže účinně a trvale zvýšit tvůrčí kompetence jednotlivců a organizací. Samotné kreativitě a smyslu pro kreativitu se podle autorů Kinetické metody mohou lidé totiž naučit, není podle nich založena jen na osobním rysu člověka.

“Kinetická metoda umožňuje pracovníkům nejen s mládeží podporovat mladé lidi v rozvoji kreativity, aby snadněji našli životní cestu a pracovní místo. Rozvíjí kreativní dovednosti a sebedůvěru, pedagogům nabízí postup, jak oslovit mladé a sociálně vyloučené lidi, přispívá k prevenci nesnášenlivosti, a tak bojuje proti současné radikalizaci Evropy,” říká spoluautorka a seniorní trenérka Zóra Scalagovits z Maďarska.

V čem jsou Kinetická metoda a kniha o ní unikátní?

Metoda se skládá ze souboru postupů týkajících se dovedností, myšlení a prostředí. Využívá funkční kreativitu k tomu, aby skupiny lidí byly spolu schopné spolupracovat, zároveň prosazovat své cíle a dosahovat pracovních pokroků. Ukazuje také, jak zvýšit hodnotu příspěvků ve skupinách a řešit složité úkoly. Nejde zde jen o kreativitu samotnou, ale o kreativitu, která směřuje ke společnému účelu nebo cíli, který je smysluplný pro společnost.

Ať už člověk pracuje na čemkoliv, co je pro něj důležité, vyžaduje to, aby kreativně přemýšlel. „My jsme přístup k učení, jak být kreativní, rozdělili na dovednosti (základní kompetence, které lidé používají při kreativních úkolech), myšlení (postoje, které jsou nezbytné k rozvoji vytrvalosti a dobrých návyků v kreativní praxi) a prostředí (kontext kreativity), která mohou způsobit nebo zlomit naše tvůrčí úsilí a naši schopnost kreativně spolupracovat). Tímto způsobem mluvíme o tom, jak je kreativita zakotvena v tom, jak přistupujeme k novým věcem, jak o sobě přemýšlíme a jak spolupracujeme s ostatními,“ popisuje metodu spoluautorka, sociální inovátorka a mezikulturní psycholožka Karolina Iwa z Polska.

Kniha The Kinetic Method – A Playbook for Solving Problems shrnuje historii této metodologie, sbírku metod a činností a také příběhy, jak metodu její autoři aplikovali v realitě. V každé kapitole nabízí popis metod s pokyny. V rozmanitosti se projevují i odlišné životní zkušenosti spoluautorů. Jedním z nejtěžších úkolů, který autory během výzkumu překvapil, podle nich bylo, naučit se klást dobré otázky. Často jedince hledání odpovědí tak pohání, že zapomene na celou cestu samotné otázky, říkají.

“Tato metodika může podporovat kreativní jednání tím, že buduje základní kompetence v tom, jak přemýšlet a přistupovat k problému hned od začátku, rozvíjet potřebné vnitřní charakteristiky pro rozvoj těchto dovedností a spoluvytvářet prostředí, ve kterém všichni zúčastnění členové komunity mohou být kreativní,” potvrzuje Mariana Marques, ředitelka neziskové organizace YUPI a školitelka z Portugalska.

Proč se metoda nazývá kinetickou?

Kinetický znamená „vztahující se k pohybu nebo vyplývající z pohybu“. „Slovo Kinetic pro nás znamenalo přeměnit potenciál lidí ve skutečnou akci. Vzít kreativitu, která je uvnitř každého z nás, a najít způsob, jak ji aktivovat. Chtěli jsme kreativitu pojmout jako něco, co se můžete naučit a také se naučit řídit nebo ovládat, když to potřebujete,“ vysvětluje americká sociální vědkyně žijící ve Velké Británii, konzultantka a spoluautorka Tracie Farrell. Autoři podle ní chtěli demystifikovat myšlenku kreativity jako něčeho, s čím člověk se narodí nebo ne, talent, který má, nebo nemá a ukázat lidem, že je to ve skutečnosti soubor dovedností, myšlení a environmentálních prvků, které vytvářejí kreativní akci. „Ve světě plném velmi složitých problémů potřebujeme, aby každý přispěl užitečnými, zajímavými nápady. Chtěli jsme lidem pomoci získat sebevědomí, aby to dokázali,“ doplňuje Tracie Farrell.

Autoři při vývoji Kinetické metody spolupracovali se stovkou uživatelů, jednou z nich byla i lektorka a manažerka Aneta Bednářová, ředitelka neziskové organizace Genesis z České republiky. “Již mnoho let školím po celém světě lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží i management v neziskovém a soukromém sektoru. Jejich projekty mají společenský dopad. Jde často o partu nadšenců, kteří však nemají osvojený management nebo leadership. Kinetická metoda je interaktivní forma neformálního vzdělávání. Mohou ji uplatnit při práci s dětmi, teambuldingu, posilování pracovních vztahů i řešení osobních problémů. Stmelí tým a jasně definuje role, díky čemuž tým efektivněji pracuje,” uzavírá Aneta Bednářová, která celý projekt koordinovala.

Partneři projektu Kinetická metoda:
Genesis Czech Republic, YUPI Portugal, TE-IS Hungary, Youth Garage e. V., Associazione
Interculturale NUR and MODE, move & develop foundation

Medailonky autorů:
Karolina Iwa – Sociální inovátorka, Facilitátorka velkých skupin, Interkulturní psycholožka, Theory U Practitioner. Podporuje systémy a jednotlivce při transformaci společnosti a komplexních výzvách. Členka řady globálních komunit OD, které ve světě podporují pozitivní změny. Spoluzakladatelka Leadership Festivalu – kolektivní úsilí zavázané ke společnému objevování nového paradigmatu vedení. Členka poradního sboru Global Learning & Exchange Network. Vědkyně a autorka knih v oblasti funkční kreativity. Ve volném čase je nadšená horolezkyně v létě i v zimě, námořník a průzkumnice mezigeneračních vyprávění.


Tracie Farrell PhD – sociální vědkyně a poradkyně se zaměřila na socio-technické systémy pro spolupráci, učení a smysl-dělat. Facilitátorka v kreativních dovednostech a kritickém myšlení, zejména mezi vůdci a aktivisty pracujícími na společenské změně.


Zora Csalagovits – Senior trenérka a konzultantka s bohatou pracovní v oblasti učení a rozvoje. Zkušenosti v oblasti individuálního koučování a práce se skupinami, metodologie neformálního vzdělávání, řízení diverzity a inkluze, grafické facilitace. Její ideou je vášeň pro kreativitu a vizualizaci jako podpůrné nástroje při učení.