ARCHIV

Inclusion for Empowerment

18. 3. 2023

„Inclusion for Empowermentt“ je dvoufázový projekt v rámci programu Erasmus+, jehož cílem je vytvořit aktivnější, empatičtější a skutečně inkluzivní společnost pomocí metod osobnostního rozvoje, vzdělávání v přírodě a inkluzivního učení. Velký důraz je v projektu kladen na to, aby si všichni účastníci uvědomili svůj vlastní vůdčí potenciál při realizaci aktivit ve smíšených skupinách.

Cílem projektu je zejména pomoci mladým lidem se zrakovým postižením získat potřebnou sebedůvěru, aby se mohli stát samostatnějšími, expresivnějšími a aktivnějšími členy společnosti a převzít vedoucí roli i v prostředí skupin se smíšenými schopnostmi.

Cílem projektu je také vybavit pracovníky s mládeží, kteří nemají žádné nebo jen omezené předchozí zkušenosti s inkluzivní prací s mládeží, potřebnými dovednostmi a informovaností, aby se stali lepším systémem podpory pro mládež se zrakovým postižením ve svých místních komunitách.

Prostřednictvím sdílení zkušeností, práce na vlastních vnitřních výzvách účastníků a plánování a realizace aktivit ve skupinovém prostředí chceme účastníkům pomoci získat pozitivní zkušenost s tím, jak se s nimi mezinárodních projektů pro mládež a sebedůvěru stát se multiplikátory podpory inkluzivního vzdělávání.

Více informací naleznete zde: Infopack

V případě dotazů kontaktujte:

Linda Phanová

tel: + 420 776 860 008

mail: genesis.lindaphanova@gmail.com

kdo se na projektu podílel?

Nenalezeno

REFERENCE

Nenalezeny žádné reference.

další projekty

18. 5. 2024
4. 5. 2024