PŘIPRAVUJEME

Human Rights Values

30. 3. 2023

Projekt HUMAN RIGHTS VALUES je dvoufázový projekt programu Erasmus+ zaměřený na představení, školení a prezentaci klíčových myšlenek lidských práv.

Během kurzu s profesionálním týmem školitelů a organizátorů představíme především obsah lidských práv, proč je vzdělávání v oblasti lidských práv důležité. Projekt je zaměřen na prevenci mládeže před nedorozuměním týkajícím se odlišných kultur prostředí a koneckonců i před radikalizací.

Cílem projektu je rozvíjet a podporovat mezikulturní kompetence a dovednosti v oblasti řízení rozmanitosti pro práci s mládeží v multikulturním prostředí s vysokým rizikem konfliktů. Podporovat účastníky, aby vnímali rozmanitost jako příležitost pro vytváření hodnot a spolupráci.

Školící kurz chce informovat o nenásilném komunikaci, roli médií a podporovat mezináboženské vztahy.

 

Pro více informací kontaktujte:

Linda Phanová

tel: + 420 776 860 008

mail: genesis.lindaphanova@gmail.com

na koho se můžete těšit

No data was found

také Připravujeme