ARCHIV

Eco sharing for greener future

15. 5. 2023

„Eco sharing for greener futuret“ je dvofázový projekt v rámci programu ERASMUS+, který bojuje proti pesimistickému pohledu na současnou ekonomickou situaci ve světě, která vede mladé lidi k sociálnímu vyloučení, a představuje se jako příležitost k rozvoji nových postojů, představení sociálních a podnikatelských aktivit, které mohou přispět ke změně v době, kdy je to nesmírně potřebné.

Náš projekt si klade za cíl odpovědět na tyto moderní výzvy.  Věříme, že spolupráce s otevřenými a motivovanými mladými lidmi je klíčem k dosažení velkých sociálních a environmentálních cílů. Mladá generace je největší nadějí pro lepší budoucnost a společenský blahobyt, proto posílení postavení mladých lidí a jejich podpora je jednou z našich priorit.

Cílem je:

  • povzbudit mládež a pracovníky s mládeží k zapojení do společenských aktivit a propagovat toto téma ve svých komunitách;
  • podpořit spolupráci mezi místními podniky, vládou a nevládními organizacemi;
  • podporovat místní začínající a sociální podnikatele, propagovat program Erasmus+ a spolupráci mezi EU a partnerskými zeměmi prostřednictvím budování nových partnerství;
  • podporovat rozmanitost, mezikulturní a mezináboženské výměny, tolerance a solidarity.

 

INFOPACK

PDF z panelové diskuze „Jak organizovat udržitelné události

Přihláška ZDE

Linda Phanová

tel: + 420 776 860 008

mail: genesis.lindaphanova@gmail.com

kdo se na projektu podílel?

Nenalezeno

REFERENCE

Nenalezeny žádné reference.

další projekty

18. 5. 2024
4. 5. 2024