ARCHIV

Discover Yourself Outdoors

25. 6. 2022

„Discover Yourself Outdoors“ je dvoufázový projekt programu Erasmus+, jehož cílem je pozvat pracovníky s mládeží, školitele, vedoucí a vychovatele mládeže z EU a regionu EECA.

Chceme účastníky připravit tak, aby byli schopni koučovat a aktivizovat mládežnickou společnost, s níž pracují, prostřednictvím zapojení do outdoorových a sportovních aktivitách, a to s využitím znalostí a nástrojů z tohoto školení založeného na principech neformálního vzdělávání: učení se na základě zážitků, učení se praxí, empatická komunikace, týmová práce, kritické myšlení a řešení problémů.

Hlavní cíle projektu:

  • Zlepšení kvality práce s mládeží prostřednictvím rozvoje kompetencí a školitelů, pracovníků s mládeží, vychovatelů mládeže, letních školitelů a pracovníků s mládeží. táborů a skautských vedoucích a prohloubení jejich znalostí v oblasti outdoorových aktivit. výchovy v přírodě.
  • Zvýšit povědomí o neformálním vzdělávání v přírodě.
  • Umožnit účastníkům praktikovat outdoorové aktivity, které mohou být inspirativní pro jejich vlastní projekty.
  • Poskytnout účastníkům prostor pro sdílení zkušeností a nápadů v oblasti venkovního vzdělávání.
  • Navázat smysluplnou spolupráci a rozvíjet partnerství mezi různými nevládními organizacemi a zeměmi, plánovat společné projekty a akce.

Projekt je financován z programu Erasmus+ a hradí náklady na účast, ubytování, dopravu a stravu na aktivitu.

Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/54qwZJ7CcEKYi3br8

Více informací naleznete zde: Infopack

 

 

kdo se na projektu podílel?

Nenalezeno

REFERENCE

Nenalezeny žádné reference.

další projekty

18. 5. 2024
4. 5. 2024