ARCHIV

Coach Me if You Can

10. 7. 2023

Školení Coach me if you can je zaměřen na osobnostní rozvoj pracovníků s mládeží a růst jejich sebeuvědomění a kognitivních schopností. Věříme, že poznání toho, kdo jste a kým chcete být, vám pomůže činit vlastní rozhodnutí a převzít odpovědnost za utváření vlastního života.

V průběhu první fáze budou aktivity založeny především na technikách neformálního vzdělávání a téměř všechny aktivity budou zaměřeny na účastníky, což bude mít přímý vliv na jejich duševní zdraví, sebeúctu, pohodu a soběstačnost.

Během druhé fáze poskytneme účastníkům rámce a nástroje pro koučování, komunikaci a efektivnější řešení konfliktů.

Účastníci získají profesní kompetence, které jim umožní identifikovat dovednosti potřebné k tomu, aby si mohli stanovit nové životní cíle. Ty zvýší jejich sebevědomí, posílí jejich vyhlídky na zaměstnání a rozvinou jejich koučovací a komunikační dovednosti.

 

Více informací naleznete zde:  infopack

Technnický infopack pro 2.stage: Coach me if you can

V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář

Pro více informací kontaktujte:

Linda Phanová

tel: + 420 776 860 008

mail: genesis.lindaphanova@gmail.com

kdo se na projektu podílel?

Nenalezeno

REFERENCE

Nenalezeny žádné reference.

další projekty

18. 5. 2024
4. 5. 2024